Kontrolrapport

Kontrolrapport

Generelle bestemmelser
§ 16. Virksomheder, som på egen hjemmeside markedsfører produkter eller aktiviteter omfattet af fødevarelovgivningen, skal på et let synligt sted på hjemmesiden vise de seneste fire kontrolrapporter, jf. § 11, stk., og § 14, stk. 1, hhv. de seneste fire kontrolresumeer, jf. § 14, stk. 2, for hvert kontrolsted. Dette kan ske ved at linke til kontrolrapporterne hhv. kontrolresumeerne på Fødevarestyrelsens smiley-hjemmeside.

Stk. 2. De virksomheder, som i henhold til § 9, stk. 1, er fritaget fra pligten til at ophænge kontrolrapport, er tillige fritaget fra pligten til at vise de seneste fire kontrolrapporter på virksomhedens hjemmeside.

Banner Groen

Kontakt kundeservice

Har du spørgsmål eller en klage kan du kontakte kundeservice direkte via nedenstående kontaktformular